Реформа Верховної Ради України

порядок денний
Лабораторія законодавчих ініціатив проаналізувала прогрес парламентської реформи
Представлення Оціночною Місією Європейського Парламенту Доповіді та Дорожньої карти щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України наприкінці лютого 2016 року ознаменувало початок комплексної реформи Верховної Ради України.
3
роки
триває реформа
41.8%
стан виконання рекомендацій Дорожньої карти
0
законопроектів щодо реформи ухвалені в цілому
Чому парламентська реформа важлива?
Складова загальної реформи системи вироблення рішень поряд з реформою публічної адміністрації
Від якісної та прозорої роботи єдиного законодавчого органу України залежить реалізація будь-яких реформ і вироблення та реалізація ефективної державної політики загалом
Серед усіх публічних інституцій в Україні Верховна Рада користується найменшою довірою громадян (1.1% довіряють повністю)
Першочергові кроки з реалізації парламентської реформи
1
Створення єдиного координаційного центру парламентської реформи
Такий центр має відповідати за планування, координування та імплементацію заходів, спрямованих на реалізацію парламентської реформи як в рамках Дорожньої карти, так і з урахуванням актуальних викликів та поточного стану розвитку парламентаризму і діджитальних технологій. Крім того, координаційний центр має стати майданчиком для узгодження позицій парламентських політичних сил. Штат працівників координаційного центру мають складати фахівці із законодавчого процесу, аналізу політики, державного управління, державної служби. Запорукою ефективності координаційного центру є професійність та політична незаангажованість.
Стейкхолдери: Голова ВРУ, Перший заступник Керівника Апарату ВРУ, народні депутати - члени Робочої групи з питань реформування парламенту.
2
Запровадження систематичної роботи над реалізацією парламентської реформи
Повинен бути створений порядок денний парламентської реформи з включенням конкретних заходів і зазначенням термінів виконання. Оскільки вказані у Дорожній карті терміни вже давно порушені, а сам документ загалом, і конкретні рекомендації зокрема, за 3 роки частково втратили свою актуальність, то необхідно розробити та затвердити порядок денний з реалістичними часовими рамками та більш актуальними завданнями. Такий порядок денний має унеможливити відтермінування парламентської реформи під впливом поточних парламентських завдань та викликів.
Стейкхолдери: Голова ВРУ, Перший заступник Керівника Апарату ВРУ, народні депутати - члени Робочої групи з питань реформування парламенту.
3
Схвалення концепції законодавчого процесу «від початку до кінця»
Це перша і найважливіша з 52-х рекомендацій Дорожньої карти. Така концепція має бути узгоджена між усіма суб'єктами законодавчого процесу і корелювати з поточною реформою публічної адміністрації. Концепція має відображати цільову систему вироблення та ухвалення політичних рішень, а також включати ключові етапи реалізації реформи та окреслювати ефективні шляхи впровадження окремих компонентів реформи задля забезпечення когерентності зусиль всіх суб'єктів законодавчої ініціативи.
Стейкхолдери: Політичне керівництво ВРУ, народні депутати – члени Робочої групи з питань реформування Парламенту, народні депутати – голови парламентських фракцій та груп, Кабінет Міністрів України (СКМУ), Адміністрація Президента, представники структурних підрозділів Апарату ВРУ та секретаріатів комітетів ВРУ.
4
Забезпечення ефективної комунікації між усіма стейкхолдерами
В першу чергу необхідно забезпечити належну комунікацію між представниками парламентських фракцій та груп у діалогових майданчиках (Робоча група з питань реформування парламенту, платформа Діалоги «Жана Моне») – з одного боку, і політичним керівництвом відповідних фракцій та груп і їх рядовими членами – з іншого. Крім того, парламентська реформа не може бути втілена без кореляції зусиль з представниками Кабінету Міністрів України, відповідальними за здійснення реформи публічної адміністрації. Повинні бути запроваджені регулярні зустрічі (раз на місяць) у різних форматах та з залученням різних стейкґолдерів у залежності від конкретного питання. Координаційний центр має забезпечувати постійне інформування про стан парламентської реформи ключових заінтересованих сторін як в парламенті, так і за його межами, а також представників громадянського суспільства.
Стейкхолдери: Політичне керівництво ВРУ, народні депутати – члени Робочої групи з питань реформування Парламенту, народні депутати – голови парламентських фракцій та груп, Кабінет Міністрів України (СКМУ), представники структурних підрозділів Апарату ВРУ та секретаріатів комітетів ВРУ, Адміністрація Президента, представники міжнародних проектів технічної допомоги.
5
Приведення Регламенту ВРУ у відповідність до Конституції України
Ще 21 лютого 2014 року Верховна Рада відновила дію окремих положень Конституції України, чим здійснила повернення до парламентсько-президентської форми правління. Тим не менше, Регламент ВРУ так і не був приведений у відповідність до відновленої редакції Конституції, що призводе то правових колізій під час законодавчої роботи парламенту.
Стейкхолдери: народні депутати – члени парламентської коаліції, народні депутати – голови парламентських фракцій та груп, Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України.
6
Розробка та ухвалення Закону «Про особливості проходження державної служби в Апараті ВРУ»
Закон України «Про державну службу» від 2015 року не враховує особливості роботи державних службовців у парламенті. Однак ці особливості можуть значно впливати на якість та ефективність роботи держслужбовців, оскільки вони можуть опинятися під політичним впливом народних депутатів, діяльність яких покликані підтримувати та забезпечувати. Саме гарантування і забезпечення незалежності державних службовців від політичного впливу має стати підґрунтям для розбудови сучасної парламентської служби в Україні.
Стейкхолдери: керівництво Апарату ВРУ, представники структурних підрозділів Апарату ВРУ та секретаріатів комітетів ВРУ, політичне керівництво ВРУ, народні депутати – члени Робочої групи з питань реформування парламенту.
7
Ухвалення кодексу парламентської етики
Окремий блок рекомендацій Дорожньої карти присвячено саме етичним питанням та проблемам дотримання Регламенту народними депутатами України. Безумовно, відсутність чітких етичних орієнтирів і дієвої системи санкцій впливає на часто «непарламентську» поведінку народних обранців як в середині парламенту, так і за його межами. У свою чергу така ситуація впливає на сприйняття громадянами Верховної Ради і на низький рівень довіри до парламенту. Ухвалення кодексу депутатської етики наблизить Верховну Раду до кращих взірців світового парламентаризму. Наразі зусиллями представників громадськості та окремими народними депутатами розроблено модельну структуру кодексу етики українського парламентаря.
Стейкхолдери: народні депутати – члени парламентської коаліції, народні депутати – голови парламентських фракцій та груп, Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, Комітет з питань запобігання і протидії корупції.
Звіт Лабораторії законодавчих ініціатив
Читайте повний аналіз прогресу реалізації
парламентської реформи
Читати звіт
Організації, що долучились
Якщо ваша організація хоче підтримати порядок денний, напишіть нам
www.parliament.org.ua
info@laboratory.kiev.ua